Velkommen til psykologerne i København K. – Praksis for Kognitiv Terapi

Praksis for Kognitiv Terapi har eksisteret siden 2003, hvor vi var én af de første psykologpraksisser i Danmark, der havde særlig ekspertise indenfor behandling af OCD vha. kognitiv adfærdsterapi. Udover OCD har psykologerne også stor ekspertise indenfor behandling af angst og fobier samt bl.a. stress og depression. Igennem årene har psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi endvidere dygtiggjort sig indenfor andre terapiformer, særligt metakognitiv terapi (MCT), og ladet sig inspirere af de såkaldte 3. bølge-retninger som mindfulness, acceptance and commitment therapy (ACT), compassion focused therapy mm. Vi vægter det højt, at vi holder os et højt fagligt niveau og deltager i kurser og supervision, så man som klient hos os kan være sikker på at modtage terapi af en høj kvalitet og med god effekt. Derudover er det vigtigt for psykologerne, at vores praksis har en rar atmosfære, hvor man kan føle sig tryg og godt mødt.

Siden 2017 har vi haft en filial i Hellerup. Nedenfor kan du også læse lidt mere om, hvilke små forskelle, der er på Praksis for Kognitiv Terapi i hhv. København og Hellerup.

Hvad kan vi hjælpe med i Praksis for Kognitiv Terapi, København K?

I Praksis for Kognitiv Terapi, København K modtager vi klienter fra 18 år og opefter. Vores speciale er individuel kognitiv eller metakognitiv terapi rettet mod OCD, angst – herunder bl.a. panikangst, socialfobi/social angst, generaliseret angst, fobier, eksamensangst, præstationsangst – samt depression og stress/belastningstilstande. Du er dog også meget velkommen til at kontakte os omkring andre problematikker eller temaer, der fylder for dig, og som du gerne vil tale om hos en psykolog. Vi arbejder gerne med emner som jalousi, lavt selvværd, personlig udvikling, grænsesætning, assertionstræning o.lign, ligesom vi også kan tilbyde mere coaching-baserede forløb, hvis du ønsker det. Vi tilbyder også samtaler om dét at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse – særligt lidelser som OCD, angst og depression, som vi har særlig ekspertise indenfor.

Du kan læse meget mere om de forskellige områder, vi kan hjælpe med her

Kontakt os endelig med din forespørgsel, så får vi en snak om, hvorvidt vi kan hjælpe, og hvis vi ikke kan, anbefaler vi gerne andre psykologer eller behandlingstilbud, du kan kontakte – Læs mere her

Hvordan kommer jeg i gang med et terapiforløb hos psykologerne i København K?

Da Praksis for Kognitiv Terapi er en privat praksis, skal (og kan) du ikke henvises hertil men kan frit ringe eller maile til os selv og bestille en tid til din første samtale. Du har også mulighed for at booke online ved at følge dette link: onlinebooking

Når vi er i kontakt med dig omkring mulig opstart, vil vi gerne høre en smule om, hvad du ønsker hjælp til, så vi kan være sikre på, at det er os, der er de bedst kvalificerede til at hjælpe dig, og så vi eventuelt kan stilling til, om én af psykologerne vil være et bedre match ifht dét, du henvender dig om (læs mere om dette nedenfor). Vi bestræber os altid på at ringe tilbage til dig meget hurtigt, så du kan komme videre med at bestille en tid og få svar på de spørgsmål, du eventuelt har omkring os og omkring terapiforløb herinde.

Booker du via vores onlinebooking, kan det være en fordel at skrive kort, hvad du ønsker hjælp til og tjekke på vores hjemmeside, at din problematik er én, vi arbejder med herinde. Vi vil altid kontakte dig inden timen med praktiske oplysninger til din første session og naturligvis også, hvis vi har brug for at sikre os, at vi er de rette psykologer til dig.

Når du bestiller en tid, binder du dig ikke til et længere forløb men kan selvfølgelig til enhver tid vælge at stoppe eller sætte forløbet på pause. Hvor mange timer, du har brug for, og hvor længe, du skal gå her, er noget, du og din psykolog sammen finder ud ad, og som selvfølgelig tilpasses, hvordan du har det, og hvad dine muligheder er.

Evt.? Da vi ikke har overenskomst med sygesikringen, kan du ikke anvende en henvisning fra din læge hos os, men hvis du har en helbredsforsikring, der kan dække dit forløb, sender vi gerne fakturaen til dit forsikringsselskab, og vi kan også indberette dine timer til sygeforsikringen danmark, hvis du ønsker det.

Hvordan foregår et forløb hos psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi, København K?

En af de store fordele ved behandling i en privat psykologpraksis er den store fleksibilitet ifht hvornår og hvor ofte, du har tider hos din psykolog. Når du starter et forløb hos Praksis for Kognitiv Terapi, aftaler du således selv fra gang til gang med din psykolog, hvornår I skal ses igen. Hvornår næste tid skal ligge, kommer blandt andet an på, hvad dit behov og dine muligheder er, men vi anbefaler, at man i starten kommer med ca. en uges, maksimalt to ugers interval. På den måde kommer vi hurtigt fra den indledende afsøgning af, hvad dit problem drejer sig om, og hvordan det hænger sammen, og videre til den faktiske behandling af det. Vi får også hurtigt fulgt op på de aftaler og hjemmeopgaver, der oftest er en del af terapiforløbet og kan justere, så du får det størst mulige udbytte af terapien.

Vi starter naturligvis aldrig et forløb op, hvis vi ikke har tid i kalenderen til at følge op med flere tider med et passende interval imellem.

Hvordan arbejder vi med din problematik hos Praksis for Kognitiv Terapi, København K.

Uanset om du går i et kognitivt eller metakognitivt forløb hos os, tager vi altid udgangspunkt i dét problem eller det behov, du kommer med lige nu samt i de mål og ønsker om forandring, du har.

Vores udgangspunkt er altid en grundig kortlægning af, hvordan din problematik udfolder sig lige nu, og hvilke onde cirkler og uhensigtsmæssige strategier, der bidrager til at holde den ved lige. Undervejs i hele forløbet sørger vi for, at du får grundig psykoedukation, dvs. oplysning om og illustration af, hvordan bestemte fænomener – eksempelvis angst; OCD og depression – opfører sig, hvordan særlige typer tænkning og adfærd påvirker psyken, hvilke strategier, der er hjælpsomme eller tværtimod modarbejder bedring mm. På den måde får du baggrunden for og mening med, at vi arbejder som vi gør, og ikke mindst bliver du selv ekspert i din egen psyke og din egen problematik. På den måde har du den bedst mulige baggrund for at arbejde videre mellem og efter dine terapitimer.

Ved lidelser som angst, OCD og depression er arbejdet mellem psykologtimerne afgørende for fremskridt og bedring. Typisk arbejder vi med eksponeringer, dvs dét at udsætte sig selv for situationer, der trigger angsten men uden at gøre brug af den sikkerhedsadfærd, man ofte ellers benytter sig af. En anden type hjemmearbejde kan fokusere på at afprøve nye måder at forholde sig til uønskede tanker, bekymringer og grublerier og at arbejde med refokusering på mere hjælpsomme aktiviteter.

Du kan læse en grundigere beskrivelse af behandlingsmetoderne hhv. kognitiv og metakognitiv terapi her.

Er der forskel på psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi, København K – og hvem skal jeg vælge?

Hos Praksis for Kognitiv Terapi i København K har alle psykologerne mange års erfaring indenfor hoveddelen af de områder, vi arbejder med: OCD, depression, generaliseret angst, panikangst, socialfobi, stress, eksamensangst, præstationsangst, almenpsykologiske problemstillinger, personlig udvikling m.fl. Når det gælder disse henvendelsesårsager, kan du være helt tryg ved, at du som udgangspunkt vil være rigtigt godt hjulpet hos os alle sammen.

I forbindelse med din første kontakt med os, vil vi dog, som nævnt ovenfor, høre lidt til, hvad du ønsker hjælp til, og om du selv har præferencer og erfaringer i forhold til, hvem du ønsker tid hos, eller hvilken type terapi, du vil arbejde med. På den måde vil vi prøve at danne os et billede af, om én af psykologerne måske kan være et særligt godt match for dig, og så vil vi selvfølgelig informere og rådgive dig om dette.

Enkelte temaer kan høre under én bestemt af psykologerne; eksempelvis er det cand.psych.aut. Stine Næsted, der varetager forløb omkring dét at (overveje at) blive selvvalgt enlig mor – læs mere her – og ønsker du behandling for trichotillomani (tvangsmæssig hårudrivning) eller dermatillomani/skin picking henviser vi dig videre til psykolog Susanne Egeskov Davidsen i Praksis for Kognitiv Terapi, Hellerup, som har særlig ekspertise på dette område .

Ønsker du et metakognitivt forløb, er det her i København K-afdelingen Mette Eline Lauritzen, der er videreuddannede indenfor denne retning – læs mere her

Når du er startet i et forløb hos én af psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi er du naturligvis altid velkommen til at tage det op med din psykolog, hvis du tænker, du vil prøve en anden tilgang enten hos den samme psykolog eller hos en anden, så vil vi hjælpe dig med at få dét i stand.

KONTAKT PSYKOLOGERNE I KØBENHAVN K

Kontakt Praksis for Kognitiv Terapi i København K.

Supervision, foredrag og undervisning ved psykologer i Praksis for Kognitiv Terapi, København K

I Praksis for Kognitiv Terapi har vi en stor interesse i at videreformidle vores viden og erfaring såvel til andre psykologer som til andre fag- og interessegrupper.

Er du psykolog på vej mod autorisation eller specialistuddannelse, tilbyder vi gerne supervision – ring til os og hør, hvad vi kan tilbyde.

Vores psykologer kan både tilbyde supervision på forløb med kognitiv terapi og metakognitiv terapi, særligt ifht problematikker som angst, OCD, depression og stress. Vi har også gode erfaringer med at have psykologer i forløb med egenterapi og/eller supervision på egen stil.

Supervisionen kan foregå både i individuelle forløb og til grupper.

Vi superviserer også gerne frivillige eksempelvis fra patientforeninger, telefonrådgivninger mm.

Psykolog Stine Næsted har i mange år været brugt af OCD-foreningen  til foredrag, undervisning og supervision, og hun er også tilknyttet EFT-instituttet i København som gæsteunderviser i kognitiv terapi.

Du er meget velkommen til at booke os til foredrag, oplæg og undervisning rundt omkring i landet. Gennem årene har vi undervist og holdt foredrag for behandlingsinstitutioner, patientforeninger, kommunale centre, arbejdspladser, telefonrådgivninger mm. Vi brænder for at formidle vores viden og hjælpe andre til at hjælpe deres målgrupper endnu bedre og mere præcist.

Kontakt Praksis for Kognitiv Terapi, København K her  for at høre mere og evt få et tilbud på jeres konkrete supervisions- eller undervisningsopgave, så laver vi et tilbud på opgaven ud fra en konkret samtale om hvad I har brug for.

Psykologerne Susanne, Mette-Eline og Stine: Vejledere i Kognitiv Terapi

Introduktion: Susanne, Mette-Eline og Stine er erfarne psykologer, der specialiserer sig i kognitiv terapi. Deres ekspertise og dedikation til at hjælpe mennesker med at forbedre deres mentale helbred og trivsel har gjort dem til anerkendte fagfolk inden for deres felt. I denne artikel vil vi udforske deres praksis og tilgang til kognitiv terapi samt deres bidrag til at hjælpe klienter med at opnå personlig forvandling.

Susannes Empatiske Tilgang: Susanne er kendt for sin empatiske og omsorgsfulde tilgang til kognitiv terapi. Hun skaber et trygt og støttende terapeutisk miljø, hvor klienter føler sig hørt og forstået. Susanne arbejder tæt sammen med klienterne for at identificere deres negative tankemønstre og hjælper dem med at erstatte dem med mere positive og realistiske tanker. Hendes evne til at skabe en stærk terapeutisk alliance giver klienterne mulighed for at udforske dybere følelsesmæssige lag og opnå dybtgående forandringer i deres liv.

Mette-Elines Forskningsorienterede Tilgang: Mette-Eline er en psykolog, der kombinerer sin omfattende viden inden for kognitiv terapi med forskningsbaserede metoder. Hun er altid opdateret med den nyeste viden inden for psykologisk forskning og integrerer disse indsigter i sin praksis. Mette-Eline guider klienterne gennem evidensbaserede teknikker og interventioner, der er blevet dokumenteret som effektive. Hendes fokus på målbare resultater og kvalitetsbehandling sikrer, at klienterne oplever konkrete og vedvarende forbedringer i deres mentale sundhed.

Stines Helhedsorienterede Tilgang: Stine er en psykolog, der har en helhedsorienteret tilgang til kognitiv terapi. Hun anerkender, at mennesker er komplekse væsener, og at deres mentale helbred påvirkes af forskellige faktorer såsom fysiske, sociale og miljømæssige elementer. Stine integrerer derfor forskellige tilgange og teknikker i sin praksis for at imødekomme klientens individuelle behov. Hun fokuserer på at hjælpe klienterne med at opbygge sunde tankemønstre samt styrke deres generelle trivsel og livskvalitet.

Psykolog Susanne Egeskov Davidsen, Psykolog Mette-Eline Lauritzen og Psykolog Stine Næsted er tre dygtige psykologer, der gør en forskel i menneskers liv ved hjælp af kognitiv terapi. Deres unikke tilgange og tilpassede metoder skaber et solidt grundlag for personlig forvandling hos deres klienter. Uanset om det er Susannes empatiske tilgang,

Fokusord: Psykolog i København, Kognitiv terapi, Indre by, Psykologer i Kbh

PSYKOLOG I KØBENHAVN : Praksis for Kognitiv Terapi :
specialiseret kognitiv OG METAKOGNITIV psykologpraksis i København K og Hellerup

Praksis for Kognitiv Terapi er en veletableret og specialiseret psykologpraksis i København K og i Hellerup.

KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN TILBYDER

 PSYKOLOGISKE BEHANDLINGSOMRÅDER I KLINIKKEN I KØBENHAVN:

 PSYKOLOGER I KØBENHAVN MED MANGE ÅRS ERFARINGER

Psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi i København K og Hellerup har mange års erfaring samt en længerevarende efteruddannelse i kognitiv terapi og/eller metakognitiv terapi.

Psykologerne ved Praksis for Kognitiv Terapi tilbyder terapi til voksne, unge og par samt forløb til pårørende. Vi udbyder desuden kurser, foredrag og supervision.

På hjemmesiden kan du finde brugbar viden om kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi og de problematikker, vi behandler. Vi bestræber os på at tilbyde tider hurtigst muligt.

kognitivpraksis.dk


KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN K

Tænkning og følelser hænger sammen
For at fremskridtene og de nye værktøjer sætter sig bedst muligt fast, er hjemmearbejde en stor og vigtigt del af kognitiv terapi – og en vigtig faktor i tilbagefaldsforebyggelsen.

Terapiens mål er at hjælpe dig godt videre gennem relevant viden og en række konkrete redskaber, så de vanskeligheder du oplever, afhjælpes med varig effekt.
Nedenfor kan du læse mere om kognitiv terapi.

Vi skal ud og opleve, hvad der egentlig sker, og om de negative, automatiske forventninger nu også holder stik i virkeligheden, hvis vi skal opnå reel forandring.

Almenpsykologiske problemstillinger

Har du nogensinde oplevet, at det her skete? Hvis ikke, hvad skete der så? Hvordan kunne et andet menneske tænke om den samme situation?
For altid at sikre den bedste kvalitet af den terapi vi tilbyder dig, opkvalificerer vi os jævnligt ved at deltage i uddannelser og kurser, med førende eksperter fra ind- og udland.

Psykolog København og Hellerup Kognitiv terapi
Kognitiv terapi er evidensbaseret, og forskningen påviser en meget høj effektivitet.

Tankejournaler brugt i kognitiv terapi – du lærer at føre journal over de negative, automatiske tanker og deres effekt på dine følelser, din krop og dine handlinger.

Stress – OCD – Jalousi

Hvorimod en person, der tænker ”herligt – en masse mennesker, der er interesserede i at høre, hvad netop jeg har at sige, nu vil min chef nok synes, jeg er rigtigt dygtig”, vil have det glimrende og behageligt i situationen.
Tolkningerne spreder sig altså ud i vores følelser, vores krop og vores handlinger – og det, vi mærker og gør, kan give næring til eller svække tolkningen.

Tilbagefaldsforebyggelse MED KOGNITIV TERAPI

Generaliseret angst

I forløb med kognitiv terapi hos psykolog fokuserer vi netop på de tolkninger, der bestemmer, om en bestemt situation opleves skræmmende, håbløs, neutral, positiv eller noget helt andet.
Psykologerne i København er alle medlem af Dansk Psykologforening samt Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi, og vi følger de etiske principper for nordiske psykologer.
Psykologerne i Hellerup – Telefon: 39 77 50 28
Derfor bruger vi naturligvis noget tid den eller de første gange, på at få et grundigt billede af, hvordan netop din problematik er bygget op og på at få et godt kendskab til lige netop dig.

Vi glæder os til at tage godt i mod dig og yde dig det bedste terapiforløb i Praksis for Kognitiv Terapi.

Psykologerne i København K : Telefon: 33 24 24 98 – Psykologen i Hellerup : Telefon: 39 77 50 28

Første time hos psykolog med kognitiv Adfærdsterapi

Alle er forskellige og kan rykke sig i forskelligt tempo – vi lægger derfor vægt på, at forløbene ikke følger en på forhånd bestemt skabelon men kan justeres og tilpasses netop dine behov og muligheder.
Depression

Panikangst København

Vores kerneydelse er individuel kognitiv terapi, og vores primære mål er at yde dette i den højeste kvalitet, hvor vi sikrer en mærkbar bedring og øget livskvalitet for dig.

Du får også et godt udgangspunkt for at se, hvordan du kan udfordre de gamle automatikker og hjælpe dig ind i nogle nye og mere konstruktive.
Præstationsangst.
I daglig praksis arbejder vi med behandling af arbejdsrelateret stress og belastningsreaktioner, OCD, depression, de forskellige typer af angst – herunder panikangst, socialfobi, enkeltfobier, generaliseret angst og helbredsangst – samt andre problematikker som eksempelvis lavt selvværd og almenpsykologiske problemstillinger.

BESTIL TID TIL KOGNITIV TERAPI HOS PSYKOLOG I KØBENHAVN K ELLER HELLERUP. Psykologerne i København K : Telefon: 33 24 24 98 – Psykologen i Hellerup : Telefon: 39 77 50 28

Praksissen blev grundlagt i København i 2003 og var som en af de første private praksisser med til at introducere og tilbyde kognitiv terapi.
Vores solide erfaring som psykologer bidrager til vores holdbare behandlingsresultater, som fortsat er vores mål i ethvert forløb i Praksis for Kognitiv Terapi.

Psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi benytter sig af den kognitive metode til behandling af følgende problematikker:
Er din tanke derimod “nå, det er nok bare en anden fredelig person der er ude og lufte sin hund”, så vil du ikke opleve angstreaktionen, kroppen vil forblive afslappet, og din adfærd vil være upåvirket – du går stille og roligt videre.

Ved behandling med kognitiv terapi af nogle angstlidelser kan psykologen kan også være en “rollemodel”, der illustrerer udførelsen af diverse øvelser og eksponeringer.
Et forløb med kognitiv terapi kan variere meget i varighed, alt efter hvilken problematik, der arbejdes med, hvor svær problematikken er, og hvad den enkeltes mål er.

Dette kan gøres på mange forskellige måder, og vi præsenterer dig for flere forskellige, så vi finder dem, der giver bedst mening for dig.

Eksponering og responshindring i kognitiv terapi – med støtte og vejledning fra psykologen lærer du ét skridt ad gangen at bevæge dig ud i de situationer, der er svære eller skræmmende.
I Praksis for Kognitiv Terapi har vi fokus på, at du gennem forløbet, i vores praksis i København, opnår viden om dig selv, virksomme teknikker, konkrete redskaber og strategier, som du kan anvende fremadrettet.

 KOGNITIV TERAPI I KØBENHAVN

Som en del af tilbagefaldsforebyggelsen lægger vi vægt på at gennemgå, hvad du har lært og erfaret igennem terapiforløbet og få det ned på papir, ligesom vi lægger en plan for, hvad du gør, hvis du oplever, at problemet viser sig igen.

Tanker, der giver angst og tristhed ved at opstille et meget negativt scenarium kalder vi ”negative automatiske tanker”.

Indenfor den kognitive terapi lægges der meget stor vægt på jævnbyrdigheden i det terapeutiske samarbejde mellem klient og psykolog.
At udsætte sig for de svære og frygtede situationer kaldes eksponering, og det er en stor og vigtig del af kognitiv terapi.
Vores følelser, adfærd og handlinger er altså præget af vores tænkning – negative automatiske tanker kan styre vores handlinger, så vi f.eks. undgår særlige situationer p.g.a. den angst, tankerne starter, og hvis vi undgår dem, bliver de aldrig nemmere.

På denne måde får du testet dine antagelser om, at det går galt og opnår nye erfaringer, der gør situationen lettere og mindre skræmmende.

Hvordan ser et kognitivt terapiforløb ud i Praksis for Kognitiv Terapi? Nye redskaber – terapiens indhold
Kognitiv terapi er en terapiform, der fokuserer på, hvordan vores tænkning påvirker og hænger sammen med vores følelser, handlinger og krop.

Kognitiv Adfærdsterapi – hvad er det?

VI ER PSYKOLOGER I KØBENHAVN DER ARBEJDER MED KOGNITIV TERAPI OG METAKOGNITIV TERAPI – SPECIALISEREDE PSYKOLOGER I KØBENHAVN OG HELLERUP MED STOR ERFARING

Det er ikke altid man er opmærksom på de negative automatiske tanker, og at kunne udfordre dem arbejder vi meget med tanke-journaler, hvor du lærer at notere de ting, der gik gennem hovedet på dig i situationer, hvor du f.eks. blev bange eller trist.

Dem har alle mennesker jævnligt, men nogle gange tager de overhånd og kommer til at styre os for meget, så lidelser som angst og depression kan udvikle sig – så kan vi have brug for hjælp til at udfordre dem.

Negative automatiske tanker og alternative tanker

KLINK CENTRALT I KØBENHAVN

I alle forskellige livssituationer er vores hjerne i fuld gang med at forholde sig til det, der sker eller skal til at ske: Hvad handler denne her situation om – er den tryg eller truende, hvad vil de andre med mig, og hvad vil jeg med dem, kan jeg opnå noget, jeg ønsker, eller kan der ske noget, jeg ikke ønsker, osv. osv.

Psykologen er ikke en gammeldags autoritet, der sidder og dikterer, hvordan et problem skal løses, men en samarbejdspartner, der hjælper og støtter dig med bl.a. spørgsmål, refleksioner, forslag og ideer.
Psykoedukation betyder, at du bliver undervist i og opnår viden om, hvordan netop din problematik fungerer – hvordan opstår de onde cirkler, der holder problemet ved lige, hvad skal der til for at bryde dem etc.

Kognitiv Terapi har fokus på, hvor du er her og nu, hvilke udfordringer du står med, og hvordan du bedst kommer videre.

Nedenfor kan du læse eksempler på redskaber og metoder, som kan indgå i et kognitivt adfærdsterapeutisk forløb hos psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup.